img

Đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị của khách hàng vay bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh An Giang

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 17-4, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời, triệt để các kiến nghị, vướng mắc khó khăn của người dân và doanh nghiệp, ...

Đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị của khách hàng vay bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

các Sở, ban ngành, Hiệp hội trên địa bàn liên quan đến công tác hỗ trợ khách hàng vay bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

Đó là số điện thoại: 02963.843.662 - Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ khách hàng liên quan đến các quy định hỗ trợ khách hàng vay như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo hướng dẫn tại tại Thông tư 01.

Số điện thoại: 02963.844.245 - Thanh tra, giám sát Chi nhánh, tiếp nhận thông tin vướng mắc về điều kiện, thủ tục hỗ trợ còn khó khăn, rườm rà…, từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp để được hỗ trợ./.

img