img

Công Ty TNHH Bông Lau Food chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phẩm về cá bông lau như khô cá bông lau, cá viên, cá bông lau cắt khúc, cá bông lau phi lê, ... Công Ty TNHH Bông Lau Food chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phẩm về cá bông lau như khô cá bông lau, cá viên, cá bông lau cắt khúc, cá bông lau phi lê, ... Công Ty TNHH Bông Lau Food chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phẩm về cá bông lau như khô cá bông lau, cá viên, cá bông lau cắt khúc, cá bông lau phi lê, ...

1. TẦM NHÌN

Bông Lau Food khẳng định thương hiệu trên thị trường, cung cấp thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Luôn là đơn vị được người tiêu dùng tinh tưởng, không chỉ trong nước mà còn cả các khách hàng ngoài nước.

2. SỨ MỆNH

Bông Lau Food chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phẩm về cá bông lau như khô cá bông lau, cá viên, cá bông lau cắt khúc, cá bông lau phi lê, ...

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Bông Lau Food khẳng định thương hiệu trên thị trường, cung cấp thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Luôn là đơn vị được người tiêu dùng tinh tưởng, không chỉ trong nước mà còn cả các khách hàng ngoài nước.