img
Bông Lau Food

Bông Lau Food chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phẩm về cá bông lau như khô cá bông lau, cá viên, cá bông lau cắt khúc, cá bông lau phi lê, ...

Bông Lau Food khẳng định thương hiệu trên thị trường, cung cấp thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Luôn là đơn vị được người tiêu dùng tinh tưởng, không chỉ trong nước mà còn cả các khách hàng ngoài nước.

Bông Lau Food chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phẩm về cá bông lau như khô cá bông lau, cá viên, cá bông lau cắt khúc, cá bông lau phi lê, ...

Bông Lau Food khẳng định thương hiệu trên thị trường, cung cấp thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Luôn là đơn vị được người tiêu dùng tinh tưởng, không chỉ trong nước mà còn cả các khách hàng ngoài nước.

Bông Lau Food chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phẩm về cá bông lau như khô cá bông lau, cá viên, cá bông lau cắt khúc, cá bông lau phi lê, ...

Bông Lau Food khẳng định thương hiệu trên thị trường, cung cấp thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Luôn là đơn vị được người tiêu dùng tinh tưởng, không chỉ trong nước mà còn cả các khách hàng ngoài nước.

img

Liên hệ tư vấn mua hàng

Hotline: 0888 242 777 - 028.6682.4477

img